ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی نخست وزیر پیشین عراق اعلام کرد که عزل هوشیار زیباری از سمت وزیر دارائی اقدامی توافقی بود.

به گزارش پرس شیعه؛ نوری مالکی رئیس ائتلاف دولت قانون در عراق با تکذیب موضوع دست داشتن خود در عزل هوشیاری زیباری گفت: من حاضرم برای ریشه کنی فساد و مفسدین هر بدگوئی و ناسزائی را بشنوم.
سومریه نیوز امروز شنبه به نقل از بیانیه دفتر نوری مالکی گزارش کرد: هوشیار زیباری وزیر دارائی معزول در کنفرانسی خبری در اربیل به روش های مختلف از خود دفاع کرد ولی بهتر بود که هنگام استیضاح وی در مجلس نمایندگان از خودش دفاع می کرد. زیباری در این کنفرانس سخنانی بحران آفرین و ناسزاهای فراوان به زبان آورد و به بزرگترین فراکسیون مجلس نمایندگان (ائتلاف دولت قانون) که وی را در مجلس با مهارت و احترام کامل استیضاح کرده بود، حمله کرد و از فراکسیون های دیگر نیز انتقاد کرد و گفت که فراکسیون های مختلف وعده داده بودند که در صحن مجلس از وی حمایت خواهند کرد ولی به وعده خود عمل نکردند و نفاق خود را نشان دادند.
بیانیه دفتر مالکی حاکیست: اگر هر وزیر یا مسئولی دیگر پس از اثبات جُرمش توسط مجلس نمایندگان عزل شود و این وزیر یا مسئول کنفرانسی خبری برگزار کند و اتهامات و ناسزاهای مختلف به بزرگترین فراکسیون و استیضاح کنندگانش بگوید، نباید تصور کند که نوری مالکی جوابش را با ناسزاگوئی خواهد داد بلکه مالکی هر گونه ناسزائی را با هدف ریشه کن کردن هر گونه فساد و مفسدی در عراق با سعۀ صدر خواهد پذیرفت.
در این بیانیه آمده است: مالکی بارها گفته است که با هیچ حزب یا شخصیتی دشمنی و رقابتی و کینه ای ندارد و دست خدمتگذاران به ملت و کشور عراق را می بوسد ولی هیچ ارزشی برای مفسدانی که اموال مردم را چپاول می کنند ، قائل نیست.
دفتر مالکی افزود : اتهام دست داشتن مالکی در عزل زیباری باعث تعجب است زیرا اعضای فراکسیون مالکی اگر همگی در جلسات مجلس حاضر شوند ، تعدادشان از ۵۰ نفر فراتر نمی رود در حالی که تعداد نمایندگانی که به عزل زیباری رأی دادند ، ۱۵۸ نفر بودند یعنی ۱۰۸ نماینده ای که به عزل زیباری رأی دادند ، از فراکسیون هائی همچون ائتلاف ملی ، اتحاد گروه های ملی عراق و همپیمانی کردستان و تعدادی نامزد مستقل بودند.
در این بیانیه آمده است: فراکسیون هائی که به عزل زیباری رأی دادند ، از جواب های وی قانع نشدند لذا به وظیفه ای که مردم بر گردن آنها گذاشته است ، عمل کردند و در مراسم تحلیف به قرآن مجید سوگند یاد کرده اند که حافظ منافع ملت باشند و با فساد مبارزه کنند.