رئیس جمهور مصر اظهار داشت که این کشور در امور داخلی سوریه دخالت نخواهد کرد و برای حل سیاسی بحران این کشور تلاش می کند.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از روسیا الیوم، عبدالفتاح السیسی اظهار داشت که موضع مصر در قبال بحران سوریه واضح و ثابت است و متضمن عدم دخالت در امور سوریه و احترام به خواست مردم این کشور است. وی تصریح کرد که مصر در امور داخلی سوریه دخالت نخواهد کرد و برای حل بحران این کشور از طریق سیاسی تلاش می کند.

السیسی با بیان اینکه مصر با قدرت از مبارزه با تروریسم و عناصر تندرو حمایت می کند بر تلاش برای دستیابی به راه حل سیاسی بحران سوریه که ضامن حفظ وحدت و تمامیت ارضی این کشور بوده و زمینه را برای بازسازی سوریه فراهم می کند تاکید کرد.

رئیس جمهور مصر این موضع کشورش را برگرفته از مبانی سیاست خارجی مصر دانست که بر عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها تاکید دارد.

وی همچنین اظهار داشت که مصر به طور کلی سیاست خارجی متعادلی را در پیش گرفته و خواهان برقراری رابطه با تمام کشورهای جهان بر اساس احترام متقابل و تحقق منافع مشترک است.