رسانه‌های اردنی عکسی را از قاتل “ناهض حتر” نویسنده و روزنامه نگار معروف منتشر کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت روزنامه الیوم السابع، ناهض حتر امروز مقابل ساختمان دادگستری در پایتخت اردن به قتل رسید.
به گفتۀ شاهدان، قاتل لباس خاکستری به تن داشت.
خبرگزاری اردنی “سرایا” تأکید کرد که فرزند ناهض حتر با کمک گروهی از شهروندان قاتل را که سعی داشت از محل جنایت فرار کند، به دام انداختند.

ناهض حتر، فارغ التحصیل رشتۀ فلسلفه و تفکرسلفی معاصر از دانشکدۀ علوم اجتماعی و فلسلفۀ دانشگاه اردن بود.
وی در سال ۱۹۹۸ نیز هدف ترور نافرجام قرار گرفت.
ناهض حتر مقاله‌ها و مطالب بسیاری را در رسانه‌ها علیه رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی در اعتراض به حمایت این کشور از وهابیت و تروریسم منتشر کرده بود.
حتر نویسندۀ روزنامه “الاخبار” لبنان بود.
انتشار مطالب وی در رسانه ها و نشریه های اردنی از سپتامبر ۲۰۰۸ ممنوع شد.