در اقدامی بی سابقه هیات کویتی حاضر در فعالیت های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، هنگام سخنرانی بنیامین نتانیاهو سالن سازمان ملل را ترک نکرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه الوطن، اعضای هیات اعزامی کویت در هنگام سخنرانی نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سالن ماندند و به سخنان وی گوش دادند؛ امری که توجه  رسانه های صهیونیستی و تمجید آنها را به همراه داشت.

رسانه های صهیونیستی با تمجید از اقدام هیات کویت در مجمع عمومی سازمان ملل، آن را پیشرفتی بی سابقه در روابط بین این رژیم با برخی کشورهای عربی منطقه قلمداد کردند و عنوان کردند که ماندن هیات کویتی در سازمان ملل، حاوی این اشاره است که روابط رژیم صهیونیستی با محور عربی سنی در منطقه خاورمیانه در راه تقویت  است.

لأول مره وفد الکویت لم یغادر القاعه أثناء کلمه إسرائیل بالأمم المتحده.. ومسؤول اسرائیلی: تطور غیر مسبوق