حزب الله لبنان ترور ناهض حتر، نویسنده اردنی را که صدای رسای مبارزه با صهیونیسم و تکفیر بود، محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای که شبکۀ المنار آن را منتشر کرد، ضمن محکوم کردن ترور ناهض حتر، نویسندۀ اردنی، او را مبارزی بزرگ در برابر پروژۀ صهیونیسم و مدافع مسألۀ فلسطین و محور مقاومت دانست. حزب الله، همچنین، تأکید کرد که حتر صدایی رسا و شجاعانه در برابر اندیشۀ تکفیری بود.
این حزب ضمن تسلیت گفتن به خانوادۀ «استاد حتر» و نزدیکان او، از دولت اردن خواست تا عاملان این جنایت را مجازات کند.