هنوز جوهر اصلاحِ نقشۀ فلسطین در کتاب های جغرافیای دبیرستان الجزایر خشک نشده است که اشتباه نابخشودنی دیگری در این کتاب ها، جنجال برانگیز شد.

به گزارش پرس شیعه؛ چندی پیش، در کتاب های جغرافیای سال تحصیلیِ جدید دبیرستان های الجزایر، نقشه ای منتشر شد که در آن بر سرزمین فلسطین، نام جعلی “اسرائیل” نهاده شده بود که این موضوع به سرعت با ادعای این که اشتباهی تایپی در کار بوده است، تصحیح شد.

اما چند روز بیشتر از اصلاح کتاب جغرافیا نگذشته بود که این بار، در نقشۀ فلسطین در کتاب تاریخ سال اول دبیرستان، به جای نام قدس، از “اورشلیم” استفاده شد.

به نوشتۀ وبگاه الجزایری “الشروق” این گونه اشتباهات در حالی پشت سر هم اتفاق می افتد که موضوعِ اشتباهات، مساله ای حساس و ملی در خصوص فلسطین است و از آن مهم تر این که الجزایر از معدود کشورهای عرب است که همچنان در برابر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مقاومت می کند.

استفاده از واژۀ اورشلیم به جای قدس، مؤید ادعای دروغین صهیونیست ها دربارۀ مالکیت این شهر است و این در حالی است که مسلمانان و اعراب، قدس را پایتخت کشور فلسطین می دانند و این موضوع، در منشور استقلال فلسطین که در تاریخ ۱۵ نوامبر سال ۱۹۸۸ در الجزایر منتشر شد، به وضوح اعلام شده است.

علاوه بر آن، یبوسی ها به عنوان نخستین کسانی که شهر قدس را بنا کردند، اجداد فلسطینی ها بودند که از پنج هزار سال پیش از میلاد مسیح در این شهر زندگی می کردند، اما صهیونیست ها پس از شکست اعراب از این رژیم در سال ۱۹۶۷، بخش شرقی این شهر را اشغال و ادعا کردند که قدس پایتخت ابدی یهودیان است و آن ها ۳ هزار سال پیش در این شهر زندگی می کردند. اما این ادعاها هیچ خریداری ندارد، نه سازمان ملل این ادعا را می پذیرد و نه کشورهای جهان این شهر را پایتخت رژیم صهیونیستی نمی دانند.