جوانی که با پوشیدن نقاب به اذیت و آزار زنان در قاهره می پرداخت، سرانجام دستگیر شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت “وطن” این جوان مصری مقابل مدرسه‌ای در قاهره دستگیر شد.
نیروهای امنیتی پس از حرکتهای مشکوک یک زن نقابدار در میان زنان و آغاز درگیری لفظی بین آنها، به وضعیت آن زن نقابدار مشکوک شدند. اما پس از مدت کوتاهی مشخص شد که آن زن نقابدار، درواقع جوانی به نام “احمد .ع” است.
پروندۀ این جوان مردم آزار پس از ثبت اعترافاتش، به دادستانی کل تحویل داده شد.