رهبر جریان صدر پیشنهاد کرد حفظ امنیت استان الانبار به نیروهای او معروف به “گردان های صلح” واگذار شود تا نیروهای رسمی که اکنون در این استان عهده دار حفظ امنیت این استان هستند، به عملیات آزادسازی موصل اعزام شوند.

به گزارش پرس شیعه؛ “مقتدی صدر” در پاسخ به سئوالاتی دربارۀ تقسیم استان الانبار به چند استان کوچک تر، گفت: هرچند این موضوع، به مردم موصل مربوط می شود، اما من آن را پیشنهاد نمی کنم.

به نوشتۀ وبگاه شبکه السومریه، رهبر جریان صدر، دربارۀ برخی مخالفت ها با مشارکت بسیج در عملیات آزادسازی موصل گفت: از نظر من نیز، ضروری است که آزاد کنندۀ موصل، تنها ارتش و نیروهای امنیتی رسمی باشند.. مگر این که بسیج، تحت چارچوبی دیگر قرار گیرد که در آن صورت، این، موضوعی دیگر خواهد بود.

وی همچنین مشارکتِ گردان های صلح در عملیات آزادسازی موصل را منوط به چندین شرط دانست که از میان آن ها به “درخواست مردم موصل برای شرکت گردان های صلح در عملیات آزادسازی این شهر، دخالت نکردن نیروهای اشغالگر در این عملیات، هماهنگی کامل با نیروهای امنیتی” اشاره کرد.

صدر همچنین پیشنهاد کرد: می توان الانبار را به گردان های صلح سپرد تا امنیت آن را به دست گیرند، آن گاه نیروهای رسمی، به موصل گسیل شوند.

گفتنی است که فرماندهی بسیج عراق پیش از این تاکید کرده بود که نیروهای بسیج، نخستین شرکت کنندگان اصلی در عملیات آزادسازی شهر موصل خواهند بود.