سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن محکوم کردن ترور «ناهض حتر» نویسنده اردنی ضد صهیونیسم و ضد وهابییت، اقدام عاجل در معرفی و مجازات عاملان و آمران ترور را خواستار شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مرکز اطلاع رسانی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان ترور «ناهض حتر» نویسنده و فعال سیاسی اردنی را محکوم کرد.

وی با تأکید بر اینکه مسئولیت این ترور متوجه کسانی است که تحمل قلم و اندیشه این نویسنده ضد صهیونیستی و ضد وهابی را نداشتند، افزود: گسترش موج خشونت و ترور، نتیجه مستقیم سیاست های نادرست و برخوردهای دوگانه محافل سیاسی و رسانه ای بین المللی و بی ارادگی منزجر کننده در مقابله با ریشه های فکری و سیاسی تکفیر و خشونت است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اقدام عاجل در معرفی و مجازات عاملان و آمران پشت پرده این اقدام تروریستی را خواستار شد.