پلیس اسپانیا دو مرد مراکشی، متهم به همکاری با داعش و مظنون به انجام عملیات تروریستی را دستگیر کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از راشا تودی، وزیر کشور اسپانیا گفت: دو تبعه مراکشی متهم به ارتباط با تروریستهای داعش و مظنون به انجام عملیات تروریستی، در خاک اسپانیا بازداشت شدند.

بنابراین گزارش یکی از متهمان، پیش از ورود به اسپانیا، با گرفتن ارتباط با اعضای داعش در مرز ترکیه، آموزشهای لازم برای انجام عملیات تروریستی را فرا گرفته است.

نفر دوم نیز به دلیل مشارکت در تسهیل مسافرتهای فرد نخست به سوریه و ایجاد ارتباط با عوامل داعش، دستگیر شده است.