دولت اردن یک قرارداد عظیم گازی به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار با رژیم صهیونیستی منعقد کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ اردن یک قرارداد عظیم برای خرید گاز میدان دریایی لویاتان با رژیم صهیونیستی منعقد کرده است.
روزنامۀ اینترنتی رأی الیوم نوشت بر اساس این قرارداد، «اسرائیل» در مدت ۱۵ سال ۴۵ میلیارد متر مکعب گاز به اردن خواهد فروخت.
رادیو «اسرائیل» که این خبر را منتشر کرده است اعلام کرد که ارزش این قرار داد به ۱۰ میلیارد دلار می رسد.