استاندار صلاح الدین تاکید کرد این استان عزم خود را برای آزادسازی مناطق باقیمانده تحت اشغال داعش جزم کرده است.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از سومریه نیوز “رائد الجبوری” از دولت و پارلمان عراق خواست تا از این استان حمایت به عمل آورند.
استاندار صلاح الدین در دیدار با سلیم الجبوری رییس مجلس نمایندگان و اعضای پارلمان عراق از تمامی جریانهای سیاسی این کشور خواست تا اختلافات را کنار گذاشته و صفوف خود را یکپارچه کنند و با تروریسم و اندیشه های جنایتکارانه اش به رویارویی بپردازند.
سلیم الجبوری رییس مجلس نمایندگان عراق نیز به نوبه خود بر قرار گرفتن پارلمان در کنار استان صلاح الدین تاکید کرد.
وی اظهار داشت: بازگشت پناهجویان و بازسازی شهرها در این استان از اولویت های پارلمان بشمار می رود.