نویسنده آلمانی در کتاب خود با عنوان ” The Total Rush” از اقدام آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی، و نزدیکان وی در استفاده از مواد مخدر نشاط آور پرده برداشت.

به گزارش شیعه پرس؛ “نورمن اولر” در کتاب خود خاطرنشان کرده است که ارتش آلمان از سال ۱۹۳۳ از ماده مخدر و نشاط آور «مت آمفتامین»، که آن زمان به پروتیین معروف و تولید شرکت Temmler Werke بود، استفاده می کرد و «قرص های جرأت» را از آن تولید کرد. ارتش آلمان ۳۵ میلیون قرص جرأت دریافت کرده بود.
نویسنده این کتاب می افزاید: «آلمان، فرانسه را با مت آمفتامین اشغال کرد. آدولف هیتلر نیز مواد مخدر نشاط آور استفاده می کرد».
در این کتاب آمده است که هیتلر سال ۱۹۴۱ از «تئودور هلبرن موریل»، پزشک خود، مادۀ «اکسی کدون» را که نوعی مسکن و تحریک کننده مغز بود، دریافت می کرد.

اولر مدعی شده است که هیتلر در پایان عمر خود مخلوطی از اکسی کدون و کوکائین استفاده می کرد.

بیشتر بخوانید.....
ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از وضعیت شیخ عیسی قاسم