کتابچۀ «سهروردی و ایران باستان» در وبسایت همایش «سهروردی و احیاء حکمت فهلوی» برای دانلود و استفاده علاقمندان در دسترس قرار گرفت.

به گزارش شیعه پرس، کتابچۀ الکترونیکی «سهروردی و ایران باستان» که تلخیصی است از مجلد دوم کتاب «اسلام در سرزمین ایران» اثر هانری کربن، ترجمۀ رضا کوهکن با فرمت PDF برای دانلود در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت. برای دانلود این کتابچه که به همت بابک عالیخانی خلاصه شده و توضیحاتی بر آن افزوده گشته است، به وب سایت همایش «سهروردی و احیاء حکمت فهلوی» بخش «راه و روش اشراق» می‌توان مراجعه کرد.

هانری کربن در مجلد دوم کتاب اسلام در سرزمین ایران با عنوان «سهروردی و افلاطونیان ایران» (ترجمۀ دکتر رضا کوهکن، چاپ مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، ۱۳۹۱)، طرح همه عمر سهروردی را که احیاء حکمت فهلوی یا خسروانی باشد، به خوبی شرح داده است. مطالب متنوع و رنگارنگی در کتاب کربن در باب سهروردی آمده است که احیاناً خواننده را از فهم اصل موضوع بازمی‌دارد. بنابراین، به نظر می‌رسد که تلخیص کل آن کتاب و افزودن یادداشتی چند بر آن بی‌فایده نباشد. اکنون که سخن از همایش «سهروردی و احیاء حکمت فهلوی» به میان آمده، بهتر است که تلخیص مزبور در دسترس محققان و فیلسوفان ارجمند قرار گیرد تا با اطلاع یافتن از دستاورد تحقیقات هانری کربن، قدم در این راه خسروانی نهند، راهی که از بحبوحۀ ظلمات روزگار فعلی به نور مطلق حق سبحانه می‌انجامد.

از اعضاء هیأت علمی، مدرسان حوزه و دانشگاه، دانشجویان مقاطع ارشد و دکترا و کلیۀ محققان دعوت می‌شود که تا تاریخ ۱۶ مهرماه چکیدۀ مقالات خود را برای شرکت در همایش «سهروردی و احیاء حکمت فهلوی» که به همّت موسسه موسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، تهران، در تاریخ ۱اردیبهشت ۱۳۹۹ در محل این موسسه برگزار خواهد شد، ارسال کنند.

ارسال چکیدۀ مقالات تنها از طریق وبسایت همایش به آدرس fahlavi۲۰۲۰.irip.ir میسر خواهد بود.

پژوهشگران می توانند در صورت داشتن هرگونه سؤال با ایمیل fahlavi۲۰۲۰@irip.ir در ارتباط باشند.