رییس رادیو و تلویزیون مرکزی چین در سخنانی بر لزوم هدایت صحیح افکار عمومی به سمت واقعیت تأکید کرد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از رادیو بین المللی چین، شن هایی شیونگ، رئیس رادیو و تلویزیون مرکزی چین به صورت جداگانه با رئیس خبرگزاری رویترز و معاون خبرگزاری اسوشیتدپرس که برای شرکت در مجمع عالی جامعه همکاری بین المللی تلویزیونی راه ابریشم سال ۲۰۱۹ در پکن به سر می برند، دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، وی در دیدار با رئیس رویترز گفت: واقعیت و عینیت و عدالت اصول اساسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین در تهیه گزارش است. این رسانه مایل است با صدایی عادلانه و معتبر افکار عمومی بین المللی را هدایت کند.

شن هایی شیونگ در دیدار با معاون خبرگزاری اسوشیتدپرس نیز تأکید کرد که رادیو و تلویزیون مرکزی چین در راه اندازی شعبه ها و دفاتر خود در خارج و گزارشهای بین المللی و سازندگی شبکه اطلاع رسانی بین المللی، فعالیت مؤثری داشته است.

معاون اسوشیتدپرس در این دیدار تأکید کرد که وی توسعه سریع غیرقابل تصور رادیو و تلویزیون مرکزی چین از لحاظ نوآوری و کیفیت پس از تأسیس رسمی آن را مشاهده کرده است.