دو دختر در کرکوک به خاطر مجبور شدن از سوی داعش برای ازدواج با عناصر این گروه تروریستی در منطقه الحویجه در جنوب غربی این استان، خودکشی کردند.

به گزارش پرس شیعه، یک منبع محلی در استان کرکوک در شمال عراق روز پنجشنبه به سومریه نیوز گفت: این دو دختر با طناب خودشان را حلق آویز کردند. گروه تروریستی داعش کسانی را که ازدواج نکرده اند، مجبور به ازدواج می کند.
وی افزود: میانگین خودکشی در بین زنان و دختران در مناطق تحت کنترل داعش حدود ۲۰ درصد است. میانگین خودکشی در بخش الحویجه بالا نبوده است، اما این رقم از زمان کنترل داعش بر این منطقه در ژوئن ۲۰۱۴ میلادی افزایش یافته است.
خانواده این دختران پیکرهای آنها را در یک گورستان در اطراف بخش الحویجه به خاک سپرده اند.
“عبدالرحمن خضر” از افرادی که از منطقه الحویجه از دست داعش گریخته به شبکه سومریه نیوز گفت: پدیده خودکشی دختران افزایش یافته است زیرا اکثر آنها نمی خواهند با عناصر داعش ازدواج کنند. این گروه ماموران زنی دارد که اطلاعات مربوط به دختران ازدواج نکرده را ثبت می کنند و مصوبات صادر شده از به اصطلاح دادگاه شرعی داعش را بر آنها تحمیل می کنند.