مخالفان نظام آل خلیفه در خارج از بحرین با انتشار بیانیه ای بر پایبندی مردم این کشور به ارزش ها، اصول، قانون و وحدت ملی تاکید کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ در این بیانیه که به مناسبت صدمین روز دفاع از دین و وطن منتشر شده، آمده است: «به رغم استفاده رژیم استبدادی آل خلیفه از ابزارهای پلید، شیوه های پست، بی تعهدی به قانون، استفاده از نیروهای خارجی و تلاش برای شعله ور ساختن آتش طایفه گرایی، مردم بحرین به ارزش ها، اصول، قانون و وحدت ملی پایبندند».

مخالفان آل خلیفه در ادامۀ این بیانیه افزودند که نظام استبدادی بحرین، همچنان، از همان ابزارهای مبذوحانه برای تحقق اهدافش استفاده نموده و می کوشد ضمن جرم دانستن عبادات، فرایض و شعائر اسلامی، وجهه اسلام، فقها و علمای آن را مخدوش کند.
این بیانیه محاکمه شیخ عیسی احمد قاسم را هدف قرادادن اسلام، وطن، ملت مسلمان بحرین، امنیت و ثبات کشور و جعل واقعیت جهت سرپوش نهادن بر حمایت منامه از تروریسم و ارتباطش با خارج دانست که در دعوت از استعمارگران بریطانیایی برای بازگشت به بحرین و دعوت از نیروهای اشغالگر سعودی نمود یافت.
مخالفان یادآور شدند: «اما فدائیان مسالمت جو ۱۰۰ روز است که از دین، وطن، ارزش های انسانی، حقوق، امنیت و ثبات ملی در برابر جنون تکفیری سعودی، حماقت حکام بحرین و رژیم استبدادی آن و ارتش تا بن دندان مسلح آل خلیفه ایستاده اند».
این بیانیه آگاهی، بصیرت، پایداری و ثبات مردم مقاوم بحرین را ستود و تاکید کرد که مردم بحرین تمسک دین و وطن»« خود را به اسلام، ارزش ها و اصول ملی ثابت کردند، امری که نشان می دهد راهکار حقیقی آنان ساخت بحرینی امن و باثبات است که در آن انسان محترم شمرده شده و در رشد و شکوفایی بشریت سهیم باشد.