روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف با اشاره به تمایل کشورهای غربی برای پایان بحران و جنگ سوریه نوشت “غرب اکنون به زبان روسیه سخن می گوید”.

به گزارش پرس شیعه؛ “ساره لین” درمقاله ای در روزنامه دیلی تلگراف تأکید کرد، ” کشورهای غربی به طور بی سابقه خشم خود را از روسیه در سازمان ملل اعلام کرده اند؛ سفیر آمریکا، مسکو را به ارتکاب اقدامات وحشیانه درحلب متهم کرده است.

به نوشته ” ساره لین ” نماینده انگلیس در سازمان ملل از این حد هم فراتر رفته است و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را به ارتکاب “جنایت های جنگی” متهم کرده است.

” ساره لین” معتقد است که روس ها، دربه کار بردن این شیوه انتقادات ماهرهستند، به ویژه این که می دانند چه کسی را مسئول کشتارغیرنظامیان در سوریه معرفی کنند.

” ویتالی چورکین ” سفیر روسیه درسازمان ملل گفت:” شکست تلاش های اخیر برای برقراری صلح، نتیجه حمایت غرب از گروه های افراطی است.

به گفته لین علت شکست تلاش های انجام شده برای برقراری صلح در سوریه، این است که هیچ یک از طرف های درگیر در سوریه نتوانسته اند که جنگ را به نفع خود یکسره کنند.

نویسنده این مقاله درادامه نوشت: اظهارات مسئولان غربی و انتقادات آنان، نشان می دهد که روسیه، نمی تواند بشار اسد را کنترل کند. ازجمله اظهاراتی که ” آشتون کارتر” وزیر دفاع آمریکا به زبان آورده است، این است که روسیه، مسئول حملات هوایی است، چه این حملات را اجرا کرده باشد چه اجرا نکرده باشد.

نویسنده این مقاله درپایان اظهار داشت: هرنوع همکاری جدید میان آمریکا براساس این باور است که هیچ طرفی نمی تواند دراین جنگ پیروز شود، و درنتیجه، قبل از اینکه هر یک از طرف ها شکست ها مفتضحانه را متحمل شوند، باید به این جنگ پایان داد و این همان چیزی ها است که سوری ها امیدوارند اتفاق بیفتد.