شیمون پرز رئیس سابق رژیم صهیونیستی مُرد.

به گزارش پرس شیعه؛ رادیو رژیم صهیونیستی با اعلام خبر مرگ شیمون پرز تأکید کرد که وی هنگام مرگ ۹۳ ساله بود.

“راوی والدن” پزشک شیمون پرز با اعلام خبر مرگ وی از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرد.

وی اظهار داشت که بعدا کنفراسی مطبوعاتی درباره این موضوع برگزار خواهد شد.
پرز از زمان اشغال سرزمین فلسطین در حال فعالیت بود و از پایه گذاران رژیم صهیونیستی و از عاملان توافقنامه “اوسلو” در سال ۱۹۹۳ بود.

پرز حدود ۲ هفته قبل در ۲۳ شهریور به دلیل سکته مغزی به بیمارستان انتقال یافت.
پرز از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ به مدت ۷ سال رئیس رژیم صهیونیستی بود.
وی در سال ۱۹۲۳ در لهستان به دنیا آمد.