نظام حاکم بحرین مانع ورود سرویس های مدارس به منطقه الدراز می شود، و ورود به این منطقه را مستلزم اخذ مجوز از اداره راهنمایی و رانندگی اعلام کرده است.

به گزارش پرس شیعه؛ گروهی از مردم بحرین در اعتراض به سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم مقابل منزل ایشان در منطقه الدراز تحصن کرده اند که نظام حاکم آل خلیفه برای متفرق کردن تحصن کنندگان اقدامات سختگیرانه ای را در این منطقه اعمال می کند.
خدمات ارتباطات تلفنی منطقه الدراز پیوسته قطع می شود و سطح خدمات عمومی را نیز در این منطقه کاهش داده است.
مردم بحرین از بیش از صد روز پیش تاکنون تظاهرات و تحصن خود را آغاز کرده اند و نظام منامه هم برای پایان دادن به این وظیفه اقدام به محاصره منطقه الدراز در شمال غرب این کشور کرده است.
آل خلیفه با سوء استفاده از آغاز سال تحصیلی جدید مانع ورود سرویس های مدارس به منطقه الدراز برای انتقال دانش آموزان به مدارس خود می شود و شهروندان بحرینی می گویند که ورود به این منطقه در حکم ورود به یک کشور خارجی است .

– قطع ارتباطات تلفنی و کاهش خدمات عمومی و بستن راه ها
ورودی ها و مسیرهای منتهی به منطقه الدراز از بیش از ۱۰۰ روز پیش تاکنون بسته است و عوامل نظام حاکم در جاهای مختلف ایست های بازرسی ایجاد کرده اند و تلفن ، آب و برق مردم این منطقه نیز برای انتقام جویی از آنها پیوسته قطع و وصل می شود.
شهروندان بحرینی می گویند که نظام حاکم از انتقال مواد غذایی و درمانی به منطقه الدراز جلوگیری می کند که این امر باعث وخیم تر شدن اوضاع ساکنین این منطقه شده است.

– نامۀ علما به تحصن کنندگان
علمای بحرین در نامه ای به تحصن کنندگان از پایداری و ظلم ستیزی آنها قدردانی کردند.
علمای بحرین در نامه خود اعلام کردند که مردم با تحصن مقابل منزل آیت الله قاسم مانع پیچیده تر شدن بحران این کشور شدند و نظام حاکم را از اتخاذ تصمیمات ظالمانه و خودسرانۀ دیگر بازداشتند.

– فراخوان پیوستن به تحصن
فعالان حقوقی بحرین نیز با درخواست از مردم برای پیوستن به تحصن کنندگان، اعلام کردند که برنامه ای را با عنوان ” برای فقیه تحصن کرده ایم ” برای افزایش تعداد تحصن کنندگان مقابل منزل ایشان آماده کرده اند.