رئیس جبهه خلق برای تغییر و آزادی گفت: گروه معارضان سوری مورد حمایت عربستان درحال تبدیل شدن به شاخه سیاسی گروه تروریستی النصره (شاخۀ القاعده در سوریه) است.

به گزارش پرس شیعه؛ قدری حمیل به خبرگزاری اینترفاکس روسیه گفت: ضروری است که همه طیف های معارض سوری متحد شده و درقالب یک “هیئت واحد” در مذاکرات سوری – سوری شرکت کنند و چه بسا دور آینده مذاکرات، آخرین دور باشد.

قدری جمیل گفت: “هیئت عالی مذاکرات” می تواند در قالب هیئت واحدی “در صورت توافق درباره آن” شرکت کند.

وی درعین حال افزود: این هیئت با کندی در مسیر تبدیل شدن به شاخه سیاسی جبهه تروریستی النصره حرکت می کند.

قدری جمیل گفت: دور آینده مذاکرات نمی تواند بدون از سرگیری آتش بس آغاز شود. گروههای مسلح پایبندی به آتش بس را نپذیرفتند و با صراحت سنگر گیری خود در کنار جبهه تروریستی النصره را اعلام کردند.