فیسبوک، در راستای اجرای خواستۀ رژیم صهیونیستی، حذف مطالب ضد اسرائیلی از شبکۀ اجتماعی خود را شدت بخشیده است.

به گزارش پرس شیعه؛ «راشا تودی» نوشت اسرائیل طبق توافقنامه ای که چندی پیش با اسرائیل امضا کرد، شروع به حذف مطالب ضد صهیونیستی از صفحاتی همچون صفحه «خبرگزاری شهاب» و صفحه «شبکه خبری قدس» کرده است. کابران فلسطینی فیسبوک تأکید می کنند که اسرائیل از مسئولان شر کت فیسبوک خواسته است که مطالب کاربران فلسطینی را کنترل و هر مطلب ضد اسرائیلی را حذف کند.
آیلت شاکد وزیر دادگستری اسرائیل نیز اذعان می کند که شرکت فیسبوک به ۹۵ درصد از خواسته های این رژیم تن داده است.
کاربران فلسطینی در اعتراض به تبعیت شرکت فیسبوک از اسرائیل کمپینی را با عنوان “Fc Censors Palstain” ایجاد کردند و از مسئولان فیسبوک خواستند که به آزادی بیان احترام بگذارند و جزئیات توافقنامه محرمانۀ خود با اسرائیل را فاش کنند.
محمود حریبات، کارشناس شبکه های اجتماعی، در همنی باره گفت: «مشکل اینجاست که متن توافقنامه اسرائیل و فیسبوک در دسترس ما فلسطینی ها نیست . اسرائیل و شرکت فیسبوک خودسرانه هر مطلبی را که می خواهند، از فیسبوک حذف می کنند و هر صفحه ای را به علل واهی می بندند. شرکت فیسبوک ادعا می کند که شبکه خود را برای استفاده همگانی ایجاد کرده است ولی کاربران فلسطینی را از انتشار مطالب خود محروم می کند».