صندوق کودکان سازمان ملل متحد و چهار سازمان بین المللی دیگر، تأکید کردند با گذشت ۱۸ ماه از تجاوز نظامی عربستان به یمن، دهها هزار کودک یمنی از دستیابی به غذای کافی و امکانات پزشکی، آموزشی و سایر خدمات اساسی دیگر محرومند.

به گزارش پرس شیعه؛ صندوق کودکان سازمان ملل متحد، سازمان جهانی مبارزه با فقر، سازمان مراقبت پاسخگو، سازمان آکسفام و سازمان پریمیر ارگانز در بیانیۀ مشترکی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد تاکید کردند که «بیش از سه میلیون نفر در اثر جنگ در یمن از خانه های خود آواره شده اند و دو سوم این آوارگان ناچار شدند که ۱۰ ماه و یا بیشتر خانه های خود را ترک کنند».
بیانیۀ سازمان هایی که از کودکان و خانواده های مستضعف یمن حمایت می کنند، خاطرنشان می کند درگیری های فعلی باعث کشته شدن بیش از هزار کودک و مجروحیت ۷۹۶ تن دیگر شده است و دهها هزار نفر با ترس از کشته شدن و حملات هوایی زندگی می کنند.
همچنین بر اساس این بیانیه و با استناد به گزارش سالانۀ دبیرکل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶ دربارۀ کودکان و درگیری مسلحانه؛ منازعات یمن باعث افزایش نگران کنندۀ نقض گستردۀ حقوق کودکان شده است که حمله به مدارس و بیمارستان ها از آن جمله است.
این سازمان ها خاطرنشان می کنند در سال ۲۰۱۶ تعداد بیشتری قربانی کودک و موارد افزون تری موارد حمله به مدرسه و بیمارستان و … ثبت شده است.
آنها می گویند که ادعاهای جدید دیگری در بارۀ مخالفت های احتمالی با قانون بین المللی در گزارش اخیر کمیساریای عالی پناهندگان ثبت شده و توسط هیأت کارشناسان سازمان ملل متحد به کمیتۀ مجازات های شورای امنیت و سازمان های حقوق بشری ارائه شده است.
این سازمان ها در بیانیۀ مشترک خود از تلاش های مستمر برای برقراری صلح استقبال کردند و هم زمان از جامعۀ بین الملل خواستند تأثیر این تلاش ها برای تضمین قانون بین المللی به کار گرفته شود.
این بیانیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست با صدور قطعنامۀ جدید، یک کمیتۀ حقیقت یاب مستقل را تحت نظر سازمان ملل متحد برای انجام تحقیقات فراگیر در مورد ادعاهای نقض قانون بین المللی در یمن تشکیل دهد.