تحلیلگران امور نظامی رژیم اسرائیل به برتری ایران و دستاورهای بیشمار آن در جنگ الکترونیک اذعان کردند.

به گزارش پرس شیعه، الکس ویشمن تحلیلگر امور نظامی روزنامه صهیونیستی “یدیعوت آحارنوت” گفت: ایرانی ها پرونده پرباری از دستاوردها در زمینه جنگ الکترونیک دارند.

وی افزود: آنها توانستند دستاورد خیره کننده ای کسب کنند زیرا عملکرد ستاد فرماندهی راه اندازی و هدایت هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در عراق را از کار انداختند. باید این نکته را هم یادآور شد که مقر این ستاد دریکی از پایگاههای نظامی در داخل آمریکا قرار دارد.

به نوشته روزنامه رای الیوم، جنگ سایبری علیه پایگاههای اینترنتی رژیم اسرائیل ادامه داشته و روبه افزایش است. این امر با وجود همه اقداماتی است که این رژیم برای جلوگیری از آن اتخاذ می کند.

از سوی دیگر، موشه یعالون وزیر جنگ رژیم اسرائیل گفت که این رژیم در معرض حملات سایبری ایران و هکرها قرار گرفته است.

وی مدعی شد: این حملات به علت آمادگی و اقدامات پیشگیرانه تل آویو زیان قابل ذکری وارد نکرده است.

با این وجود، یعلون از توان رژیم اسرائیل برای مقابله با حملات الکترونیک و سایری در آینده مطمئن نبود.

وی گفت: اسرائیل حساب کرده است که توانمندی زیادش در زمینه جنگ الکترونیک هرگونه نبردی در آینده را به نفع آن یکسره کند.

یعالون افزود: سازمان اطلاعات اسرائیل لازم است که همه اطلاعات درباره توان الکترونیک دشمنان را برای تدوین راهبردی جهت مقابله با آنها جمع آوری کند.

ژنرال نمرود شیفر رئیس بخش واحد برنامه ریزی ارتش رژیم اسرائیل پیشتر از “تغییرات بنیادین ارتش از جمله تشکیل واحد مستقل جنگ الکترونیک” خبر داده بود.