گروه تروریستی داعش تصاویری از قطع دست یک شهروند سوری منتشر کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ عناصر داعشی برای ایجاد رعب و وحشت میان مردم شهر حماه در سوریه، دست یکی از شهروندان را قطع کردند. آنان، برای اجرای این حکم، دست فرد را بر تخته ای قرار دادند و سپس، یکی از عناصر این گروه تروریستی با صورتی پوشیده، دست او را قطع کرد.

این اقدام در برابر چشمان کودکان و شهروندانی صورت گرفت که برای تماشای این صحنه جمع شده بودند.

گروه تروریستی داعش، هر از گاهی به منظور ایجاد ترس و وحشت در میان مردم، به بهانه های واهی و بدون محاکمۀ عادلانه، شهروندان را متهم و احکامی را در حق آن ها اجرا می کند.

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/09/30/alalam_636108240208055097_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/09/30/alalam_636108240732008128_25f_4x3.jpg