یکی از عناصر داعش فاش کرد که این گروه تروریستی، به هر یک از افرادی که اطلاعات مربوط به فراریان از مناطق این گروه را افشا کند، سه دختر جایزه می دهد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه «فیتو»، «ابو مغیره المهاجر»، از عناصر گروه تروریستی داعش، فاش کرد اگر کسی قصد فرار از منطقۀ تحت اشغال این گروه تروریستی را در سر داشته باشد، هر کس او را لو دهد، سه دخترِ اسیر جایزه می گیرد.
ابومغیره گفت: «برادرم قصد فرار داشت؛ من او را لو دادم و سه دختر اسیر جایزه گرفتم».
وی افزود که داعش در بازار برده فروشان، زن ها را ۲۵۰ تا ۵۰۰ دلار می خرد. این زن ها پس از حمله داعش به شهرهای مختلف به دست عناصر داعش می افتند و آن ها را برای فروش به بازار برده فروشان می برند».
ابومغیره سپس گفت: «آن ها به من گفتند که یک دختر ایزدی و دو دختر مسیحی به عنوان جایزه به من تعلق می گیرد؛ اما وقتی آن ها را به من دادند، غافلگیر شدم زیرا متوجه شدم که آن ها، همسرانِ جنگ جویانِ ارتش آزاد هستند».