حزب کارگر انگلیس در پیش‌نویس بیانیه ای اعلام کرد: تکلیف برگزیت را در مدت ۶ ماه روشن می‌کنیم.

به گزارش شیعه پرس به نقل از رویترز، حزب کارگر انگلیس در پیش‌ نویس بیانیه ای اعلام کرد که دولت تحت رهبری این حزب ظرف مدت ۳ ماه به یک توافق «معقول» در خصوص برگزیت (خروج لندن از اتحادیه اروپا) دست خواهد یافت و بعد همه‌پرسی دوم را برای پذیرش آن توافق و یا ماندن در اتحادیه اروپا طی ۶ ماه برگزار می‌کند.

در بیانیه صادره از سوی این حزب که بزرگترین حزب مخالف دولت محافظه کار انگلیس (توری) به شمار می رود، آمده است: پس از ۳ سال از مذاکرات نامنظم (حزب محافظه کار) و به بن‌بست رسیدن با پارلمان، دولت کارگر ظرف مدت ۶ ماه از زمان به قدرت رسیدن سرانجام برگزیت را به یکی از دو مسیر خاتمه خواهد داد.