محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، گفت تلاش می کینم که سال ۲۰۱۷ سال پایان اشغالگری «اسرائیل» باشد.

به گزارش پرس شیعه؛ محمود عباس در دیدار با سران جنبش فتح که در شهر رام الله، گفت: «تلاش های ما بر بسیج توان دیپلماسی، حقوقی و مردمی فلسطین در تمامی زمینه ها تمرکز خواهد یافت تا بتوان در سال آینده میلادی به اشغالگری اسرائیل پایان داد».
وی خاطرنشان کرد: «ما همچنین برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد به عنوان یکی از دریچه های مهم پایان اشغال سرزمین فلسطین کوشش خواهیم کرد».
محمود عباس تاکید کرد: «تماس ها برای برگزاری کنفرانس بین المللی صلح قبل از پایان سال جاری میلادی بر اساس طرح فرانسه به منظور حل و فصل موضوع فلسطین و تشکیل یک کشور مستقل به پایتختی بخش شرقی بیت المقدس در مرزهای سال ۱۹۶۷ ادامه دارد».
وی اظهار داشت: «توپ هم اکنون در زمین جنبش حماس است تا طرح اعراب را پذیرفته و به اختلاف میان گروه های فلسطینی که از اواسط سال ۲۰۰۷ تا به امروز جریان دارد، پایان دهد».
محمود عباس گفت: «رهبران فلسطین همواره آماده تحقق بخشیدن به وحدت ملی و پایان دادن به شکاف و اختلافاتی هستند که به رسالت ملی ما لطمه زده است تا با تشکیل دولت وحدت ملی دو کرانه سرزمین های مان را به هم پیوند بزنند و زمینه برای برگزاری انتخابات ریاست فلسطین و قانونگذاری فراهم شود».

تشکیلات فلسطینی مرز کشور خود را وضعیت موجود تا قبل از ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی می داند. جنبش حماس نیز به طور ضمنی این مرز را در چارچوب آتش‌بس طولانی با اسرائیل پذیرفته است، گرچه این پذیرش موقت را مرحله‌ای برای آزادی کل فلسطین می داند. آنچه طبق تعریف سازمان ملل متحد سرزمین‌های اشغالی۱۹۶۷ خوانده می شود، حدود ۲۲% از کل مساحت سرزمین تاریخی فلسطین است.

تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس قراردادهای اسلو اسرائیل را به رسمیت شناخته است، ولی این شناسایی به بازگشت پناهندگان فلسطینی و تشکیل کشور فلسطین با پایتختی قدس شرقی در مرزهای ۱۹۶۷ و برچیدن شهرک‌های اسرائیلی و آزادی اسیران فلسطینی مشروط است. تاکنون هیچ کدام از این شروط محقق نشده است.