نیروهای ارتش سوریه در ادامه پیشروی ها در حلب، مناطقی از این شهر را تحت کنترل گرفتند.

به گزارش پرس شیعه؛ نیروهای ارتش سوریه با پیشروی در شهرک “بستان الباشا” در بخش قدیمی حلب، به شدت با گروه های تکفیری و تروریستی درگیر شدند.
در این درگیری ها خسارت و تلفات سنگینی به تروریستها وارد شد، و نیروهای سوری توانستند چند ساختمان را تحت کنترل درآورند.
نیروهای سوری همچنین چندین ساختمان را در منطقه سلیمان الحلبی در بخش های شرقی حلب تحت کنترل درآوردند.
از سوی دیگر، درگیریها در اطراف بیمارستان الکندی ادامه دارد و نیروهای ارتش سوریه درتلاشند این بیمارستان را نیز به کنترل خود درآورند.