معاون رئیس پلیس دبی با اعلام حمایت از رژیم صهیونیستی، از به رسمیت شناخته شدن موجودیت این رژیم جعلی حمایت کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، ضاحی خلفان با بیان این مطالب در تویتر، از عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی حمایت کرد.
این درحالی است که تحلیلگران معتقدند این اظهارات نه تنها بیانگر رویکرد و سیاست امارات بلکه سیاست اکثر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس است.
خلفان همچنین در پیامی تصریح کرد: “من صراحتا وقتی می بینیم که یک مسلمان به یک یهودی ناسزا می گوید، ناراحت می شوم”.
وی سپس نظرات و تفکرات خود درخصوص درخواست برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، و همچنین تشکیل یک کشور با ادغام صهیونیستها و فلسطینی ها بیان کرد.

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/01/alalam_636109114065035999_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/01/alalam_636109114153775999_25f_4x3.jpg