کمال الهلباوی از رهبران سابق گروه اخوان المسلمین مصر، با دفاع از جنبش حماس تاکید کرد که هرگز به اخوان نخواهد کشت.

به گزارش پرس شیعه؛ کمال الهلباوی از رهبران سابق گروه اخوان المسلمین مصر در گفت وگو با برنامه “گفتگوی جسورانه” در شبکه تلویزیونی “الحدث الیوم” گفت: جنبش حماس “یک گروه تروریستی نیست”.

وی افزود: “توصیف حماس به عنوان یک گروه تروریستی، شبیه این است که (مانند اقدامات تکفیری ها) حکم به غیرمسلمان بودن شیعیان داده شود.”

الهلباوی خاطرنشان کرد که دوستان زیادی در جنبش حماس دارد و آنها تروریست نیستند.

الهلباوی تأکید کرد که با وجود جرم دانسته شدن اقدامات گروه اخوان المسلمین در مصر، اما دهها هزار نفر از جوانان عضو این گروه ارتباطی با عملیات تروریستی ندارند.

وی افزود: رسانه ها به من رهبر سری (اخوان) می گویند. اخوانی هایی که ادب ندارند، به من ناسزا می گویند، اما من از تبلیغ دین و جوانانی که خشونت طلب نیستند، دفاع می کنم.

الهلباوی همچنین تاکید کرد که هرگز به اخوان المسلمین باز نخواهد گشت.