شورای عالی مردمی جنبش روشنایی افغانستان اعلام کرد: احتمال دارد مذاکرات ابتدایی که با میانجیگری کمیسیون حقوق بشر و نمایندگی سازمان ملل در کابل با دولت شروع شد، بدون نتیجه به پایان برسد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «بخدی»، این شورا با انتشار بیانیه ای دولت افغانستان را مسبب شکست این مذاکرات خواند و مدعی شد که دولت صداقت لازم را از خود نشان نداده است.

در این بیانیه آمده است که شورای عالی مردمی جنبش روشنایی پس از تعویق تظاهرات ششم مهر به درخواست شماری از نهادهای مدنی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل، گفتگو های مقدماتی را برای مشخص نمودن اصول و مکانیزم مذاکرات آغاز نمود. این بیانیه مدعی است علی رغم اعلام قبلی دولت افغانستان، مبنی بر آمادگی برای آغاز مذاکرات، با طرح پیش شرط های جدید و تعلل های غیر منطقی، ظاهرا به نظر می رسد که دولت افغانستان برای شروع مذاکره صادق نبوده و احتمال اینکه این گفتگوها به نتیجه نرسد، وجود دارد.

جنبش روشنایی منتقد سیاست های توسعه ای دولت افغانستان است و این جنبش دولت را متهم کرده که مناطق مرکزی را از برنامه توسعه ای خود حذف کرده است.

این جنبش پس از اینکه دولت وحدت ملی افغانستان مسیر خطوط برق ترکمنستان از بامیان را تغییر داد، شکل گرفت.

لازم به ذکر است که براثر حمله انتحاری در تظاهرات دوم مرداد سال جاری جنبش روشنایی در «دهمزنگ» کابل دستکم صد نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند.

این جنبش قراربود که تظاهرات دیگری را در تاریخ ششم مهر راه اندازی کند اما این اعتراض به درخواست نهادهای حقوق بشر از جمله نمایندگی سازمان ملل به تعویق افتاد.