نماینده سوریه در سازمان ملل تاکید کرد که سیاست آمریکا، به حمایت از گروه تروریستی “جبهه النصره” منجر شد.

به گزارش پرس شیعه؛ “بشار الجعفری” با اشاره به این حرف و حدیث ها دربارۀ نقشۀ جایگزینِ تازۀ آمریکا گفت: آمریکا در خصوص بحران سوریه، اساساً نقشۀ “الف” نداشت و از همان آغاز، نقشه اش، “نقشۀ ب” بود.

الجعفری در گفت وگو با وبگاه شبکه “روسیا الیوم” که اظهار داشت: طی یک سال و نیمِ گذشته، آمریکا هیچ حمله ای علیه گروه تروریستی جبهه النصره نداشته است.

گفتنی است که آمریکا، به بهانۀ مبارزه با تروریسم، “ائتلافی بین المللی” تشکیل داد که بدون موافقت شورای امنیت و خارج از چارچوب قوانین بین المللی به بمباران سوریه پرداخت.

آمریکا مدعی است که حملات ائتلاف، در جهت مبارزه با تروریسم صورت می گیرد، اما گزارش های رسیده حاکی از آن است که گروه تروریستی جبهه النصره، اساساً از آمریکا سلاح می گیرد.

“ابوالعز” از سرکرده های جبهه النصره که نام او در فهرست تروریست های بین المللی مندرج است؛ اخیرا در گفت وگو با یک رسانه آلمانی اذعان کرده است که واشنگتن موشک های پیشرفتۀ “تاو” به این گروه داده است.