معاون رئیس پلیس دبی با اشاره به جرم بودن یهودی ستیزی، درخواست کرد که سعودی ستیزی نیز جرم شناخته شود.

به گزارش پرس شیعه؛ “ضاحی خلفان تمیم” با بیان این موضوع در تویتر خود نوشت: “از عربستان می‌خواهم با صدور قانونی، کسانی که عربستان سعودی را به حمایت از تروریسم متهم می کنند، مجرم شناخته شوند.”
خلفان مدعی شد که عربستان بیشترین مبارزه علیه تروریسم را داشته است!

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/02/alalam_636110043799731169_25f_4x3.jpg