افزایش نرخ مالیات اخذ ویزای عربستان که چندی پیش تصویب شد، از امروز یکشنبه اجرایی می‌شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت روزنامه المدینه، اداره کل گذرنامه عربستان سعودی روز شنبه اعلام کرد که مصوبه افزایش نرخ مالیات ویزاهای ورود ، خروج و ترانزیت از روز یکشنبه به اجرا گذاشته می شود. نرخ جدید مالیات ویزاهای عربستان به این شرح است:

مالیات ویزای یک بار ورود ۲ هزار ریال سعودی (۵۳۰ دلار) است که اگر کسی برای اولین بار با هدف حج واجب یا عمره بخواهد وارد عربستان شود ، این مبلغ از وی دریافتن نمی شود.
مالیات ویزای چند بار ورود با اقامت ۶ ماهه ۳ هزار ریال (۸۰۰ دلار)، اقامت یک ساله ۵ هزار ریال (هزار و ۳۳۰ دلار) و اقامت ۲ ساله ۸ هزار ریال ( ۲ هزار و ۱۳۰ دلار) است.
مالیات ویزای ترانزیت (عبور از خاک عربستان) ۳۰۰ ریال (۸۰ دلار) است.
مالیات ویزای خروج از بنادر عربستان ۵۰ ریال (۱۳ دلار) است.
مالیات خروج از عربستان برای اولین بار با اقامت حداکثر ۲ ماهه در خارج کشور ۲۰۰ ریال (۵۰ دلار) است که بابت هر ماه اقامت اضافی ۱۰۰ ریال (۲۶ دلار) دریافت می شود.
مالیت خروج از عربستان برای چندمین بار با اقامت ۳ ماهه ۵۰۰ ریال (۱۳۰ دلار) است که بابت هر ماه اقامت اضافی ۲۰۰ ریال دریافت می شود.
کاهش شدید قیمت نفت از یک سو و تجاوز به یمن و تلاش برای رشوه دادن به کشورهای مختلف برای همراهی با عربستان در این جنگ، اقتصاد عربستان را تا مرز فروپاشی رسانده و این کشور را در آستانۀ ورشکستگی قرار داده است.