روزنامۀ انگلیسی دیلی میل، نام شاهزادۀ زن سعودی را که دستور قتل یک طراح داخلی فرانسوی را داده بود، فاش کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ این شاهزادۀ زن سعودی، یک طراح داخلی فرانسوی را که به اتاقش آمده بود و از آن عکسبرداری می کرد تا مکان قرار گرفتن اشیاء را مشخص کند، متهم کرد که قصد دارد عکس ها را به خبرگزاری ها بفروشد؛ از این رو دستور قتل او را به نگهبان شخصی خود داد.

دیلی میل در گزارش خود آورده است که این شاهزاده، “حصه”، نام دارد و تنها دختر ملک سلمان است. این شاهزادۀ چهل و دو ساله، با سوء استفاده از مصونیت سیاسی خود در برابر دادستانی کل پاریس، از این شهر گریخته است، اما نگهبان شخصی او هفتۀ گذشته در پایتخت فرانسه بازداشت شد.

نگهبان شخصی “حصه” متهم است که با حمله به طراح داخلی فرانسوی داخل یک آپارتمان بزرگ، این مرد ۵۳ ساله را به بوسیدن پاهای شاهزادۀ سعودی وادار کرده است. او همچنین به کاربرد زور با توسل به سلاح و آدم ربایی متهم است، اما او مدعی شده که این کارها را برای جلوگیری از عکسبرداری اتاق توسط طراح انجام داده است!

دیلی میل خاطرنشان می کند که ملک سلمان، ۵ پسر دارد و حصه تنها دختر اوست که به سفرهای متعدد به پاریس و عشق به زندگی تجملی شهرت دارد.