برخی مقامات و شهروندان کشورهای عربی، پس از چندین دهه اعتماد و هم‌پیمانی با شیطان بزرگ، اکنون با تصویب قانون امکان شکایت از عربستان در کنگره آمریکا، یک‌شبه تمامی جنایات رفیق نیمه‌راه خود را به یاد آورده‌اند و خواهان شکایت از واشنگتن به خاطر آن جنایات هستند.

به گزارش پرس شیعه؛ کاربران شبکه اجتماعی توییتر با ایجاد هشتگ هایی از جمله #عربستان قوی تر از جاستا است و #جهان آمریکا را محاکمه می کند؛ حمایت خود را از عربستان سعودی در برابر قانون “جاستا” اعلام کردند و آمریکا را به دلیل جنایات بزرگ علیه بشریت، مستحق بزرگترین محاکمه ها دانستند.

این کاربران به قانون جاستا که واشنگتن اخیراً آن را تصویب کرده است، واکنش شدید نشان دادند و محاکمه آمریکا به خاطر دخالت در امور بسیاری از کشورها و ارتکاب تجاوزهای بسیار در کشورهایی مانند افغانستان، عراق و ویتنام، ژاپن وغیره را خواستار شدند.

بسیاری از شهروندان عربِ شرکت کننده در این اعتراضات اینترنتی که تاکنون به همراه حاکمان خود، نظاره گر یا حتی مؤیّدِ دخالت ها و جنایت های آمریکا در کشورهای مختلف جهان بودند، اکنون به این باور رسیده اند که این قانون جدید، حاکمیت کشورها را نقض می کند و در عین حال به کشورهایی که از حملات آمریکا آسیب دیده اند نیز حق می دهد که در ارتباط با قضایای مختلف علیه واشنگتن شکایت کنند.

در این رابطه، توییت هایی با هشتگ “جهان آمریکا را محاکمه می کند” در توییتر منتشر شد و کاربران تحریم کالاهای آمریکایی و خارج کردن سرمایه ها از آمریکا و شکایت ازاین کشور بابت خسارت هایی وارده از سوی آمریکا و نیز و دخالت های واشنگتن درامور داخلی کشورهای دیگر از جمله عراق را خواستار شدند.

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/02/alalam_636110399975614363_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/02/alalam_636110400843594008_25f_4x3.jpg