رئیس شورای عالی سیاسی در یمن طی حکمی “عبد العزیز صالح بن حبتور” استاندار سابق عدن را مامور تشکیل دولت “نجات ملی” در یمن کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه یمنی المسیره، مطابق حکم شورای عالی سیاسی یمن، این حکم از تاریخ صدور (امروز، یکشنبه) قابل اجراست.

متن این حکم به شرح زیر است:

رئیس شورای عالی سیاسی؛

با استناد به قانون اساسی جمهوری یمن و بر اساس توافق اعلام شده در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۶ ، برای تشکیل شورای عالی سیاسی،

و بر اساس حکم شماره یک رئیس این شورا در سال ۲۰۱۶ درخصوص تعیین ماموریت ها و وظایف این شورا، و بعد از موافقت شورا،

بر اساس ماده یک، عبدالعزیز صالح بن حبتور مامور تشکیل دولت نجات ملی می شود.

بر اساس ماده دو، این تصمیم از زمان صدور قابل اجراست و در جراید رسمی منتشر می شود.

صادره در کاخ ریاست جمهوری در صنعا

در تاریخ اول محرم سال ۱۴۳۸ هجری قمری
مصادف با ۲ اکتبر ۲۰۱۶
صالح علی الصماد