دعوت نشدن اتحادیه عرب برای شرکت در نشست بررسی بحران لیبی که قرار است امروز (دوشنبه) در پاریس برگزار شود، این اتحادیه را شگفت زده کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ خبرگزاری رسمی اردن (پترا) به نقل از محمود عفیفی سخنگوی رسمی اتحادیه عرب خاطرنشان کرد: ما پیش بینی می کردیم برای حضور در نشست پاریس که قرار است روز دوشنبه ( ۱۲ شهریور ماه) در سطح وزیران امور خارجه برگزار شود، دعوت شویم.

سخنگوی رسمی اتحادیه عرب گفت: حل سیاسی بحران لیبی در راس اولویت های اتحادیه عرب بوده است و همچنان خواهد بود.
عفیفی خاطرنشان کرد، درخواست های زیادی برای ایفای نقش فعال تر و موثر تر اتحادیه عرب در حل بحران لیبی و ترغیب همه طرف های لیبیایی به دستیابی به وفاق ملی وجود دارد و همین امر کشورهای عربی را ترغیب کرد از طرح پیشنهادی دبیرکل این اتحادیه در مورد تعیین نماینده ویژه ای برای پیگیری امور لیبی حمایت کنند.