پس از اقدام رسانه‌های سعودی در انتشار توصیه‌هایی به مردم برای توجیه ضرورت ریاضت اقتصادی در این کشور، کاربران عربستانی در شبکه‌های اجتماعی این سؤال را مطرح کردند که چرا این ریاضت اقتصادی فقط برای مردم است؟

به گزارش پرس شیعه؛ رسانه‌ های سعودی به نقل از کارشناسان اقتصادی ۲۰ مورد را به شهروندان عربستانی گوشزد کرده‌اند که باید برای ورود به دوران ریاضت اقتصادی رعایت کنند.
از جمله این موارد، اکتفا به مراسم عروسی و خودداری از برگزاری نامزدی و دیگر مراسم متداول دراین کشور است. کارشناسان همچنین به مردم عربستان توصیه کرده‌اند قهوه ننوشند چرا که قهوه گران است.
خودداری از سفر، استفاده نکردن از مراکز آموزشی خصوصی، نرفتن زنان به سالن آرایشگاه، نرفتن به باشگاه و ورزش در خانه و خودداری از نگهداری حیوانات خانگی، از دیگر توصیه های کارشناسان سعودی به مردم عربستان است.
اما در مقابل کاربران عربستانی در شبکه‌های سعودی با زیرسؤال بردن طرح ریاضت اقتصادی، این سؤال را مطرح کردند که چرا این ریاضت اقتصادی فقط برای مردم است و شامل شاهزادگان و مسؤولان ارشد نمی‌شود.
در همین رابطه یکی از کاربران نوشت: اگر ریاضت اقتصادی شامل شاهزادگان هم بشود، مشکلات داخلی خاندان حاکم افزایش می یابد و حکومت متزلزل می‌شود.
کاربر دیگری نیز تأکید کرد: کشور در آستانه فروپاشی و سرنگونی بن سعود است
یک کاربر عربستانی هم نوشت: تنها نیاز خاندان حاکم این است که در رفاه زندگی کند.

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/03/alalam_636110909187026322_25f_4x3.jpg