یک دیپلمات الجزایری، “قانون جاستا” را مجازاتی برای حاکمانی دانست که توهم هم پیمان بودن با امپراتوری آمریکا داشتند.

به گزارش پرس شیعه؛ “محمد العربی زیتوت” از بنیانگذاران جنبش رشاد در الجزایر دربارۀ قانون جاستا ضد عربستان سعودی گفت: ایالات متحدۀ آمریکا، مانند کودکی که با اسباب بازی های خود بازی می کند، قوانین را به بازی می گیرد.

به نوشتۀ روزنامۀ “وطن” زیتوت در صفحۀ خود در تویتر نوشت: آمریکا با تصویب قانون جاستا در پی توهین به حاکمانی بود که برای چندین دهۀ متوالی، توهم داشتند که هم پیمان امپراتوری آمریکا هستند.

کنگره آمریکا چهارشنبه (۷ مهر ماه ۱۳۹۵) قانون عدالت علیه حامیان تروریسم (جاستا) را به تصویب رساند و بدین ترتیب وتوی باراک اوباما را لغو کرد. رئیس جمهور آمریکا با ادعای این که قانون جاستا امنیت ملی کشورش را در معرض خطر قرار می دهد، با این قانون مخالفت کرده بود.