مدیرکل دفتر بازارهای در حال ظهور و پروژه‌های خاص سازمان گردشگری کشور سویس، علت علاقه سوئیسی‌ها به ایران را تشریح کرد.

به گزارش پرس شیعه، فدریکو سوماروگا رییس دفتر بازارهای در حال ظهور و پروژه های خاص سازمان گردشگری کشور سویس به دیدار و گفت‌وگو با مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور پرداخت.

در این دیدار رحمانی موحد – معاون گردشگری کشورمان نیز با اشاره به اینکه ایران خواستار همکاری در حوزه‌های آموزشی وابسته به صنعت گردشگری است، گفت: طرفین خواستار توسعه روابط گردشگری فی مابین هستند. لذا دستیابی به این هدف با برگزاری سمینارهای آموزشی ، نمایشگاه‌ها و توسعه روابط امکان پذیر است.

به گزارش میراث فرهنگی، همچنین سوماروگا با اشاره به سفر آینده رییس جمهور سوییس به ایران عنوان کرد: با توجه به اهمیت که بازار گردشگری ایران برای ما دارد رییس سازمان گردشگری کشورمان رییس جمهور را همراهی خواهد کرد.

وی افزود: در این مقطع نیاز داریم تا با برگزاری نمایشگاه های متفاوت مردم سویس با گردشگری ایران و ظرفیت های آن بیش از پیش آشنا شوند.

مدیرکل دفتر بازارهای در حال ظهور و پروژه‌های خاص سازمان گردشگری کشور سویس در پایان تاکید کرد: حوزه گردشگری ایران برای مردم سویس جذاب و دارای ظرفیت‌های قابل توجه است.