شرایط ناگوارِ کار در کشورهای عرب حاشیۀ خلیج فارس، به زنان مغربی محدود نمی شود، بلکه گریبانگیر برخی از مردان مغربی شده است که گرفتار نوعی “بیگاری مدرن و شرایط سخت” در این کشورها شده اند.

به گزارش پرس شیعه؛ یک جوانِ مغربی به نام “عبدالحی النجاری” که به عنوان نگهبان در استخدام دولت امارات بود، در صفحۀ فیس بوکِ خود ویدیویی منتشر کرد که ثابت می کند شرکتی که وی در آن کار می کرد؛ او را به سبب انتشار یک ویدیو اخراج کرده است.

وی در ویدیوی نخست، از “بیگاری” کشیدنِ شرکت اماراتی از کارگران انتقاد و کارفرمایان اماراتی خود را “ستمگر” خوانده و تاکید کرده بود که شرکتی که در آن کار می کرد، به مثابۀ “مافیا و باندی است که به نام قانون، از کارگران بیگاری می کشد”.

وی در ویدیوی دوم فاش کرد شرکت کارفرما، دو شکایت علیه وی تنظیم کرده و به اتهام افترا، در دادگاه کارگران و دادگاه بدوی برای او پرونده تشکیل داده است. این شرکت همچنین از دو ماه پیش، حقوق النجاری را قطع کرد و او در حال حاضر، زیر بار قرض و با کمک مالی دوستان زندگی می کند.

دولت امارات، گذرنامۀ النجاری را ضبط و او را ممنوع الخروج کرد و او در حال حاضر در ابوظبی گرفتار مانده است.

این جوان مغربی، به کسانی که در پی کار در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هستند، پیشنهاد کرد پیش از سفر به این کشورها دربارۀ شرایط کار، تحقیق کنند و گرفتار وعده های دروغینِ واسطه ها و دلالان نشوند زیرا این دلالان در برابر فراهم کردن کار در امارات، از کارگران بینوا پول می گیرند.

وی افزود: می دانم که تاوان پخش این ویدیو را خواهم داد، اما من می خواهم جوانان مغربی تجربۀ تلخ مرا تکرار نکنند. از طرفی، از کارگران مغربی که در صفحات خود تنها به انتشار عکس های خود کنار برج ها و حمل و نقل پیشرفته می پردازند، انتقاد کرد و از آن ها خواست رنج های خود در کارگاه ها را نیز انعکاس دهند.

از سوی دیگر، مادرِ النجاری که دچار سرطان است، با انتشار یک ویدیو، با چشمان گریان از شیخ “خلیفه بن زاید” رئیس امارات خواست پسرش را از شرایطی که به آن گرفتار شده است، نجات دهد و اجازه دهد پسرش به مغرب بازگردد.

این بیوۀ مغربی که مادرِ ۱۲ فرزند است، از مقامات اماراتی خواست پسرش را که کمک خرج وی است، برای بازگشت به کشور و رسیدگی به برادران و خواهران یتیم و تهیۀ هزینۀ درمانش آزاد کنند.