جنبش حماس با صدور بیانیه ای تصمیم دادگاه عالی فلسطین برای عدم برگزاری انتخابات شهرداری ها در نوار غزه را سیاسی و با هدف ایجاد دودستگی در میان فلسطینی ها دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، شماری از گروههای فلسطینی در واکنش به رأی دادگاهی در رام الله مبنی بر برگزاری انتخابات محلی در کرانه باختری رود اردن و مستثنی شدن نوار غزه از برگزاری انتخابات، این حکم دادگاه را سیاسی خواندند و آن را محکوم کردند.

بر اساس این گزارش جنبش مقاومت اسلامی حماس تصمیم دادگاه عالی فلسطین در زمینه انتخابات محلی فلسطینی را تصمیم سیاسی توصیف و تأکید کرد این اقدام دادگاه با هدف ایجاد شکاف و اختلاف در میان مردم فلسطین صورت می گیرد.

پیشتر دادگاه عالی حکم داده بود که انتخابات محلی در کرانه باختری برگزار شود اما در نوار غزه برگزار نشود.