جنبش اهل الحق عراق در واکنش به اظهارات رئیس جمهور ترکیه دربارۀ موصل، آن را وقیحانه و تجاوز به حاکمیت عراق توصیف کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ نعیم العبودی، سخنگوی جنبش اهل الحق عراق، گفت: «اظهارات وقیحانۀ رجب طیب اردوغان، نمونۀ بارز دخالت آشکار در امور عراق و تجاوز به حاکمیت این کشور است و دارای مقاصد فرقه گرایانۀ زشتی است که واقعیت توطئۀ ترکیه در تمام حوادث دو سال گذشته را در کشورمان برملا می کند».
وی خاطرنشان کرد که دعوت اردوغان برای تقسیم موصل به نفع یک مذهب خاص، تجاوز بی سابقه به وحدت و انسجام کشور، و حرمت مردم آن، مخصوصا در یک شهر سرکوب شده و اسیر، است.
العبودی از دولت عراق نیز خواست هرچه زودتر به حضور ترکیه در خاک عراق رسیدگی کند و پروندۀ آن را قبل از شروع عملیات آزادسازی موصل ببندد.
وی همچنین از پارلمان عراق خواست تصمیمی ملی و شجاعانه که در حد و اندازۀ چالش های خطرناک فراروی عراق باشد اتخاذ کنند. او از نیروهای سیاسی و ملی عراق هم خواست با جدیت در برابر این تجاوزگری ها بایستند.