دولت ترکیه وضعیت فوق العاده را در این کشور سه ماه دیگر تمدید کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ دولت ترکیه اعلام کرد که وضعیت فوق العاده در این کشور سه ماه دیگر تمدید شده است. این دورۀ سه ماهه از ۱۹ اکتوبر، زمان پایان دورۀ کنونی وضعیت فوق العاده، آغاز خواهد شد.

مهمترین امکانی که اعلام حالت فوق العاده به دولت می دهد این است که بدون رعایت بند ۹۱ قانون اساسی ترکیه، با صدور بخشنامه هایی در حکم قانون، محدودیت های قانونی و اداری را اعمال کند. این بخشنامه ها در روزنامه رسمی منتشر و همان روز به تصویب مجلس رسانده می شود.

با اعلام حالت فوق العاده، دولت می تواند مقررات منع عبور و مرور و یا محدودیتی در خصوص رفت و آمد مردم اعمال کند، اجتماعات در زمان و مکان های مشخصی را محدود و یا ممنوع کند، نسبت به بازرسی بدنی و خودروهای شخصی اقدام کند و اموالی که می تواند زمینه اشتراک در جرمی را فراهم کند، مصادره نماید.

چاپ و انتشار روزنامه، مجله، کتاب و بیانیه، و نصب اعلامیه نیز می تواند مشمول کسب اجازه از اداره کل حالت فوق العاده بشود.

بدون شک اجرای وضعیت فوق العاده تاثیرات مهمی در صحنه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ترکیه خواهد داشت. چنان که اجرای این وضعیت به مدت چندین سال در مناطق کردنشین ترکیه چنان تاثیرات منفی در منطقه به جا گذاشته که آثار آن همچنان در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده است.
در وضعیت فوق العاده استانداران به عنوان نماینده تام الاختیار دولت دارای قدرت و اختیارات مهمی می شوند و به آنان اجازه داده می شود که کنترل سیستم امنیتی و اطلاعاتی را در دست داشته باشند.

دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام در این کشور، وضعیت فوق العاده اعلام کرد. در این مدت هزاران تن از مخالفان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، به بهانۀ ارتباط با کودتا سرکوب شده اند.