پس از آنکه یک امام جماعت در استان کارابوک ترکیه به دلیلی عجیب در مسجد را بر روی نمازگزاران بست، مقامات ترکیه دستور رسیدگی به اقدام او را صادر کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ امام جماعت مسجدی در شهر صفرانبولو، تابلویی را روی در مسجد آویزان کرد که روی آن نوشته شده بود: « مسجد بسته است چون من مرخصی سالانه ام را می گذرانم»!
روزنامۀ حریت ترکیه نوشت استاندار هنگام بازدید از اماکن تاریخی شهر به این مسجد قدیمی رسید و نوشتۀ مذکور را روی در دید و عصبانی شد. حسن گونیش، مفتی شهر، مقابل جمعیت در مسجد را گشود و اعلام کرد که او نیز خواستار تحقیق در این زمینه است. وی خاطرنشان کرد که امامت مسجد به فرد جدیدی سپرده شده است.
محمد اکتاش، استاندار کارابوک، هم در توضیح این اتفاق گفت: «بستن مسجد به روی نمازگزاران، به هر دلیلی، عقلانی نیست. آن چه رخ داد غیرقابل پذیرش است و مسئولان آن مورد پیگرد قرار خواهند گرفت».
بر اساس آمار و ارقام، در ترکیه ۸۶ هزار و ۷۶۲ مسجد وجود دارد.