مفتی مصر ضمن مخالفت با کاربرد نام «دولت اسلامی» برای داعش، مدعی شد که دارالفتوای مصر از ابتدا دربارۀ کاربرد چنین نامی برای این گروه هشدار داده بود.

به گزارش پرس شیعه؛ دکتر شوقی علام، مفتی مصر، در یک مصاحبۀ تلویزیونی گفت: «اصطلاح دولت اسلامی برای هر انسان عادی موجب تشویش خاطر می شود؛ زیرا همۀ اقدامات آنها به اسلام نسبت داده خواهد شد درحالی که یک گروه تروریستی بیشتر نیستند».
وی تأکید کرد که اقدامات داعش نباید به اسلام و مسلمانان نسبت داده شود. همچنان که استفاده از اصطلاح «دولت اسلامی» باید از سوی رسانه ها متوقف شود و از آن ها به عنوان سازمان تروریستی داعش یاد شود.
دکتر شوقی خاطرنشان کرد در جدیدترین مطالعۀ دارالفتوای مصر مشخص شده است که سطح معلومات دینی در عناصر داعش بسیار پایین است. از این رو مؤسسات اسلامی با تفکر میانه رو باید برای جلوگیری از افکار افراط گرایانۀ نسل جدید در جهان اسلام و غرب تلاش کنند.

سخنان مفتی مصر در حالی مطرح می شود که الازهر مصر، اصلی ترین پایگاه اسلام سنی که زمانی پیشگام تقریب میان مذاهب اسلامی به شمار می رفت، در سال های اخیر تحت تأثیر نفوذ وهابیت قرار گرفته، حال آنکه وهابیت منبع ترویسم و افراط گرایی، و شکل دهندۀ پایه های اعتقادی داعش است.