مجتهد، کاربر مشهور توییتر که به دلیل افشاگری علیه آل سعود به شهرت رسیده است، در ادامۀ پیام هایی که دربارۀ پیامدهای تصویب قانون جاستا علیه عربستان منتشر می کند، تأثیر این قانون را بر تأمین هزینه‌های دانشجویان بورسیه در آمریکا مورد توجه قرار داد

به گزارش پرس شیعه؛ مجتهد در چند پیام توییتری نوشت نهادهای وابسته به عربستان، به ویژه آن ها که در خاک آمریکا هستند، با مشکلات مالی رو به رو خواهند شد و پس از تصویب این قانون، بسیاری از آن ها بررسی مسألۀ بلوکه شدن دارایی های خود را آغاز کرده اند.
او در یکی از پیام های خود نوشت: «نهادهای دولتی و شبه دولتی عربستان آثار بلوکه شدن اموال خود پس از اجرای جاستا را بررسی می کنند».
او در توییتی دیگر نیز تأثیر این قانون را بر بورسیه های عربستان در آمریکا مورد توجه قرار داد و نوشت: «تا کنون راه حلی برای تضمین هزینه ها و بیمۀ درمانی دانشجویان بورسیه در آمریکا پیدا نشده است. در شرایط کنونی، تنها راه آنست که آنان خود به دنبال تامین هزینه هایشان باشند».