احمد الغامدی، مبلّغ وهابی عربستانی، اذعان کرد که در جوانی به ترانه های ام کلثوم، خوانندۀ زن مصری، گوش می‌کرده است.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، احمد الغامدی گفت با گوش کردن جوانان به ترانه های خواننده های عرب مخالف نیست و حتی خودش نیز به ترانه های محمد عبده خوانندۀ عربستانی گوش می کند؛ زیرا گوش کردن به ترانه را حرام نمی داند.
الغامدی افزود: «اگر به مجلس ترانه خوانی محمد عبده دعوت بشوم، از پذیرش آن خودداری نخواهم کرد؛ زیرا گوش کردن به ترانه را حرام نمی دانم. حتی زنم را نیز به چنین مجالسی می برم».

الغامدی که قبلاً رئیس مرکز امر به معروف و نهی از منکر مکه مکرمه بود، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه روتانا گفت: «هنر به روح و عقل انسان آرامش می بخشد و در رفتار او تأثیر می گذارد».
این مبلّغ وهابی عربستانی گفت: «من در جوانانی به ترانه های ام کلثوم گوش می کردم؛ زیرا شعرهایی که برای خواندن انتخاب می کرد، زیبا بود. محمد عبده هم صدای زیبایی دارد و به روح انسان آرامش می بخشد».
الغامدی، همچنین، تأکید کرد که قرآن ترانه خوانی را حرام نکرده است!

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/04/alalam_636111848110580978_25f_4x3.jpg

الغامدی و همسرش